עדיף לקנות בעת חוזק או חולשה? – שיטות מסחר

המאמר באדיבות מריו רוטר

שיטות מסחר – עדיף לקנות בעת חוזק או חולשה?

(מאמר מאת ג'ף סוונסון. תורגם והורחב על ידי מריו רוטר).

מבחינה רגשית, הרבה יותר קל לקנות לתוך שוק חזק מאשר לתוך שוק חלש. קנייה בשוק יורד מרגישה לא-טבעית. האינסטינקטים שלנו מזהירים שהמחיר עשוי להמשיך לרדת ולגרום לנו להפסדים. מצד שני, מרגיש לנו טבעי מאוד לקנות כאשר השוק עולה לשיאים חדשים. המחיר נע בכיוון שלנו והשמיים הם הגבול! איך הדבר הזה משפיע על שיטות המסחר שלנו?

אך משום שהמסחר מורכב מהיבטים רבים אחרים, מה שמרגיש לנו טבעי או קל הוא בדרך כלל ההיפך ממה שכדאי לנו לעשות. פסיכולוגיית המסחר יכולה לשבור או לבנות אותך ואת חשבון המסחר שלך.

במאמר זה אשווה את שתי אסטרטגיות המסחר השונות הללו בשוק החוזים העתידיים E-mini S&P ואראה איזו מהן מניבה תוצאות טובות יותר.

אנו הולכים ליצור שתי שיטות מסחר. שתי השיטות יבצעו רק עסקאות לונג. שתי השיטות ישתמשו בממוצע נע פשוט (SMA) ל-200 יום כפילטר סביבתי. עסקאות לונג ייפתחו רק אם מחיר הסגירה נמצא מעל ל-SMA ל-200 יום. כל הפוזיציות הפתוחות נסגרות בסוף היום החמישי. עמלות ו-slippage לא ינוכו בבדיקות אלה. כל הבדיקות בוצעו על שוק החוזים העתידיים E-mini S&P  בין ספטמבר 1997 לבין ספטמבר 2011.

קנייה בשיאים חדשים

ראשית הבה ניצור שיטה פשוטה שפותחת לונג אם המחיר יוצר שיא חדש של שלושה ימים. במלים אחרות, כאשר המחיר מבצע פריצה קצרת טווח כלפי מעלה, אנו פותחים פוזיציית לונג. זה ייצג את בדיקת הקנייה לתוך שוק חזק. להלן עקומת ההון.

equity-bkoutequity-bkout

השיטה רווחית, אך יש לנו עקומת הון מכוערת בעלת גרייה עמוקה.

קנייה בנסיגה

במקום לפתוח לונג בשיא של שלושה ימים, אנו נפתח לונג לאחר שלוש סגירות נמוכות יותר ברציפות. שיטה זו תייצג את בדיקת הקנייה לתוך שוק חלש. עקומת ההון שלהלן מתאר את השיטה הזו.

equity-pullbk

equity-pullbk

איזה הבדל! גרף ההון הזה נראה נהדר עד לתנודתיות השוק שהתעוררה בקיץ האחרון. העסקה האחרונה שלנו ספגה הפסד גדול בסוף עקומת ההון שלנו. זכרו שלאף אחת משיטות המסחר הללו אין סטופים. אך הנקודה ברורה. קנייה לתוך חולשה עדיפה על פני קנייה לתוך חוזק.

שתי השיטות הללו משתמשות בפילטר סביבתי על מנת לקחת עסקאות לונג בלבד כאשר השוק הכללי נמצא במצב שורי. אנו מגדירים מצב שורי כמחיר סגירה יומי שנמצא מעל לממוצע הנע ל-200 יום. במהלך השווקים השוריים הללו, קנייה לתוך חולשה קצרת-טווח הניבה תוצאות טובות יותר מקנייה לתוך חוזק קצר-טווח.

הערה – שימו לב:

המאמר לא מתיימר ללמד שיטת מסחר! השיטה הזאת מאוד פרימיטבית וכל מטרתה היא לבחון פרמטר מסוים יחיד כאשר כל יתר הפרמטרים מקובעים.

הבדיקה ממוקדת במצבי שוק שווריים, כאשר המחיר נמצא מעל ממוצע נע 200 יום. לבטח נקבל התנהגויות אחרות במצבי שוק אחרים.

לכתבה המלאה לחץ כאן
 

שיטת מסחר בתעלות

המאמר באדיבות מריו רוטר

לכתבה המלאה לחץ כאן
 

אינדיקאטור מדד הכיווניות הממוצעת – ADX

המאמר באדיבות מריו רוטר

הקדמה

מדד הכיווניות הממוצעת (Average Directional Index – ADX), מדד הכיוון החיובי (-DI) ומדד הכיוון השלילי (+DI) הם קבוצה של מדדי תנועה כיוונית שמהווים מערכת מסחר שפיתח וולס וויילדר.

ה-ADX עוצב לשימוש עם סחורות ומחירים יומיים, אך ניתן להשתמש בו גם למניות ולמט"ח.

ה-ADX מודד את חוזק המגמה מבלי להתייחס לכיוונה. שני המדדים האחרים, +DI ו–DI, משלימים את ADX באמצעות הגדרת כיוון המגמה. כאשר משתמשים בהם ביחד ניתן לזהות את כיוון וחוזק המגמה.

וויילדר תיאר את מדדי הכיווניות בספרו מ-1978, New Concepts in Technical Trading Systems.
ספר זה כולל גם מידע על טווח אמיתי ממוצע (ATR), מערכת ה-Parabolic SAR ו-RSI. למרות שפותחו לפני עידן המחשבים, המדדים של וויילדר מפורטים ביותר בחישוביהם ועמדו במבחן הזמן.

תנועה כיוונית

תנועה לכיוון חיובי (+DM) ותנועה לכיוון שלילי (-DM) יוצרות את הבסיס של ה-ADX. וויילדר קבע את הכיווניות על ידי השוואת ההפרש בין שתי רמות שפל רצופות להפרש בין רמות השיא.
תנועה כיוונית היא חיובית (+) כשהשיא הנוכחי פחות השיא הקודם גדול מהשפל הקודם פחות השפל הנוכחי. זו תנועה לכיוון חיובי (+DM) והיא שווה לשיא הנוכחי פחות השיא הקודם, בתנאי שהתוצאה חיובית. ערך שלילי ייחשב כאפס.
תנועה כיוונית היא שלילית (-) כשהשפל הקודם פחות השפל הנוכחי גדול מהשיא הנוכחי פחות השיא הקודם. זו תנועה לכיוון שלילי (-DM) והיא שווה לשפל הקודם פחות השפל הנוכחי, בתנאי שהתוצאה חיובית. ערך שלילי ייחשב כאפס.

חישוב

אתם לא תצטרכו לחשב את המדד אף פעם אבל חשוב מאוד להבין איך הוא מחושב!

שלבי החישוב עבור ADX מפורטים בכל שלב. לא נפרט לגבי טווח אמיתי ממוצע (ATR) משום שישנו מאמר נפרד העוסק בו. בעיקרון, ATR הוא הגרסה של וויילדר לטווח מסחר של שתי תקופות. גרסאות מוחלקות של +DM ו-DM- מחולקות לגרסה מוחלקת של ATR כדי לשקף את גודלה האמיתי של התנודה. הדוגמא שלהלן מבוססת על חישוב ADX ל-14 יום.

1. חשב את הטווח האמיתי (TR), את ה-+DM, ואת ה–DM עבור כל תקופה.
2. החלק את הערכים התקופתיים הללו באמצעות טכניקות ההחלקה של וויילדר. אלה מתוארות בפירוט בקטע הבא.
3. חלק את ה-+DM המוחלק ל-14 יום ב-TR המוחלק ל-14 יום על מנת למצוא את ה-+DI ל-14 יום (+DI14). כפול ב-100 כדי להזיז את הנקודה העשרונית. ה-+DI14 הזה הוא ה-+DI (קו ירוק) שמשורטט לצד ADX.
4. חלק את ה–DM המוחלק ל-14 יום ב-TR המוחלק ל-14 יום על מנת למצוא את ה–DI ל-14 יום (-DI14). כפול ב-100 כדי להזיז את הנקודה העשרונית. ה–DI14 הזה הוא ה–DI (קו אדום) שמשורטט לצד ADX.
5. מדד הכיווניות (DX) שווה לערך המוחלט של +DI14 פחות -DI14, לחלק לסכום של +DI14 ו–DI14.
6. אחרי כל הצעדים הללו, הגיע הזמן לחשב את ה-ADX. ערך ה-ADX הראשון הוא פשוט ממוצע ל-14 יום של DX.

הגרף שלהלן מראה דוגמא ל-ADX.

ADX

ההחלקה של וויילדר

כפי שראינו בחישוב ה-ADX, התהליך כולל החלקה רבה וחשוב להבין את ההשפעות שלה.
בשל טכניקות ההחלקה של וויילדר, דרושות כ-150 תקופות של נתונים כדי להתחיל לקבל ערכי ADX אמיתיים.וויילדר משתמש בטכניקות החלקה דומות בחישובי ה-ATR וה-RSI שלו. ערכי ADX המשתמשים רק ב-30 תקופות של נתונים היסטוריים לא יתאמו את ערכי ה-ADX המשתמשים ב-150 תקופות של נתונים היסטוריים. ערכי ADX עם 150 ימי נתונים או יותר יישארו עקביים.

הטכניקה הראשונה משמשת להחלקה ערכי ה-+DM1, -DM1 ו-TR1 של כל תקופה לאורך 14 תקופות. בדומה לממוצע נע מעריכי, גם כאן החישוב צריך להתחיל במקום כלשהו, לכן הערך הראשון הוא פשוט סכום 14 התקופות הראשונות. כפי שנראה להלן, ההחלקה מתחילה עם חישוב 14-התקופות השני וממשיך משם והלאה.

TR14 ראשון = סכום של 14 התקופות הראשונות של TR1
TR14 שני = TR14 ראשון – (TR14 ראשון \ 14) + TR1 נוכחי.
הערכים מכאן והלאה = TR14 אחרון – (TR14 אחרון \ 14) + TR14 נוכחי.

הטכניקה השנייה משמשת להחלקה ערכי ה-DX של כל תקופה לקבלת מדד הכיווניות הממוצעת (ADX). ראשית, יש לחשב ממוצע ל-14 ימים הראשונים כנקודת התחלה, והחל מהחישוב השני והלאה משתמשים בטכניקת ההחלקה שלהלן:

ADX14 ראשון = ממוצע של 14 תקופות DX
ADX14 שני = (ADX14 ראשון x 13) + ערך DX נוכחי.
הערכים מכאן והלאה = (ADX14 אחרון x 13) + ערך DX נוכחי.

לכתבה המלאה לחץ כאן