עברית     English

גלי אליוט

15 בספטמבר 2011 | מאת: | פורסם ב אסטרטגיות מסחר, כללי, ניתוח טכני

בשנות ה- 30 ראלף נלסון אליוט, שהיה רואה חשבון במקצועו, גילה שמחירי המניות מתנהגים בתבניות של מגמות ותיקונים באופן שחוזר על עצמו בצורה אך לא בהכרח בקבועי זמן זהים. אליוט טען כי המחזוריות שהתגלתה היא תוצאה פסיכולוגית של המשקיעים הנובעת מהשפעות הסביבה החיצונית ובכך שונה מכלי ניתוח טכניים אחרים.

על-פי התורה תנועת המחירים נעה בגלים, כאשר כל גל מורכב מסדרה של 8 גלים: 5 בכיוון המגמה ו-3 נגד כיוון המגמה כאשר הקשרים בין הגלים הם יחסי סדרת פיבונאצ'י (סידרת פיבונצי היא סידרה שבה המספר הבא הוא סכום של שני המספרים שקודמים, לדוגמא: 1,2,3,5,8 וכו') המהווים תנועה נגדית לתנועה של הגל הקודם.

היחסים שבהם השתמש אליוט לתיאור גלי התיקון הם תיקון שני שליש (או 0.618) הנחשב כיחס שנוצר בקירוב של התוצאה מחלוקת המספר הנוכחי בסדרת פיבונאצ'י (החל ממספר הרביעי) בזה שאחריו בסדרה (5/8, 8/13 וכו') ותיקון שליש (0.382) שנוצר מחלוקת המספר הנוכחי בסדרת פיבונאצ'י במספר הנמצא שני מקומות אחריו (5/13, 8/21 וכו'). יש לציין כי היחס מופיע רבות בטבע ומכונה גם חתך יחס הזהב (או 1.618 שהוא היחס בכיוון ההופכי).

בעזרת הדוגמא שלפננו נמחיש את התיאוריה של גלי אליוט ומקורן כתוצאה מהשפעות הסביבה החיצונית:

הגל הראשון, הוא גל שבו השוק מראה סימנים של עליה לאחר תקופה של ירידות משמעותיות. בעקבות הידיעות הפונדמנטליות השליליות שעדיין רווחות בשוק, עדיין מרבית המשקיעים נמצאים מחוץ למשחק אבל קיימים קבוצה של סוחרים שחושבים שמחירי הנכסים אטרקטיבים ומתחילים לקנות נכסים ובכך מעלים את המדדים.

הגל השני הוא גל שבו התנועה השורית לא צברה מספיק כוח ולכן אותם סוחרים שהקדימו וקנו נכסים ממשים רווחים. תנועת מימוש זו היא למעשה תיקון טכני שני שליש למהלך העליות הקודם ובכל אופן התיקון לעולם לא ירד מתחת לנקודת ההתחלה שלו. בנוסף, נפחי המסחר נמוכים יותר מהגל הראשון.

הגל השלישי הוא גל שבו מתקבלות ידיעות חיוביות על הנעשה בשוק וסוחרים רבים מתחילים לקנות נכסים מתוך הבנה שמחירים הוא נמוך. גל זה הוא לרוב הארוך ביותר בין הגלים (יחס של לפחות :1 למול הגל הראשון), ומלווה במחזורים גבוהים יותר ותיקוני מחירים הם רדודים ולפרקי זמן קצרים.

הגל רביעי הוא גל מתקן לגל העולה השלישי ונובע מכך שסוחרים שנכנסו בגלים הראשונים מתחילים לחשוב שמחירי נכסים יקרים מדי. הגל הזה הוא בדומה לגל השני הוא גל שמבצע תיקון טכני למהלך העליות הקודם ובכל אופן לעולם לא ירד מתחת לגל הראשון. לגל הרביעי יש מחזורי מסחר נמוכים מנפחי המסחר בגל השלישי.

הגל החמישי הוא הגל שבו האופוריה שולטת בשוק. הסוחרים שפספסו את הגל השלישי (עליות חדות) וראו את המחירים יורדים בגל הרביעי מחליטים שהנכסים זולים וקונים אותם ולכן הנפח המסחר בגל הזה הוא נמוך לעומת הגל השלישי. אותם סוחרים שנכנסו לשוק מעלים את הנכסים מעל למחירם הכלכלי וכעת מתחיל גל של מימושים בשוק היות ומרבית הסוחרים חשים שמחירי נכסים יקרים מדי.

הגל השישי (A) הוא גל שכולל נפחי מסחר גדולים יותר מהגל החמישי. החדשות הפונדמנטליסטיות הן בדרך כלל עדיין חיוביות למרות שחדשות שליליות מתחילות לצוץ אך עדין רוב האנליסטים רואים את הירידה כתיקון לשוק עולה.

הגל השביעי (B) הוא גל מתקן לגל הירידות הקודם ומעלה את המחירים לנקודה שבו מחיר הנכסים שוב גבוה מדי דבר שמטעה סוחרים לחשוב שזהו חידוש של השוק העולה למרות שבשלב זה מתחילים להתפרסם נתונים הפונדמנטליסטיים המחזקים את הנתונים הרעים הקודמים. נפח המסחר בגל זה נמוך מנפח המסחר בגל הקודם ומאפשר בעיקר מימוש רווחים וסגירת פוזיציות לסוחרי קצרי טווח.

הגל האחרון, גל C הוא למעשה גל של שוק דובי הנע בחדות כלפי מטה בחמישה גלים. גל C ארוך לפחות כמו גל A ולעתים ארוך ממנו פי   או יותר.

על פי תורת גלי אליוט את הגלים ניתן למצוא בכל רזולוציה של זמן ובכל שוק והחוזק שבה נעוץ בכך שהיא מאפשרת למשקיע לקבל תמונה ברורה על כיוון השוק ובכך מאפשרת לייצר אסטרטגיית מסחר נכונה.  לכן נבחן את תורת גלי אליוט על מדד נאסד"ק 100 בגרף שבועי:

ניתן לראות כי הגל הראשון התחיל באופן מהוסס וגל המימוש שני שליש שלו (גל 2) כמעט כיסה אותו ב-100%. לאחר מכן התחיל גל 3 השורי שהסתיים בתיקון גל 4 שהוא גל טכני תיקון שליש. לאחר מכן העליות המשיכו (זוכרים את האופוריה של תחילת השנה ?) בגל מספר 5 שהוביל לגלים A ו-B, כאשר בולט שגל B הוא תיקון שני שליש לגל A.

ולכן לפי תורת גלי אליוט, אנחנו למעשה בתחילתו של גל C. לפי התורה, גל זה אמור להיות בין שני שליש לפי 2 ושני שליש מגובה של גל A ולכן יעד הנמוך של תבנית הוא שער 1400. גם מבחינת הפירסומים הפונדמנטלים המתפרסמים כיום עולים בקנה אחד עם התיאור של גל זה.

למרות היתרונות הקיימים בשיטה, תורת גלי האליוט הקימה עליה מספר רב של מתנגדים שהתמקדו בשתי נקודות עקריות: הנקודה הראשונה היא שלתורה יש הרבה יוצאים מן הכלל והרבה חוקים ותתי חוקים, לדוגמא, במגמה עולה מספר הגלים שמרכיבים אותו יכול לגדול לשמונה גלים. יש לציין שמספר חוקים המתארים מצבים יוצאים מן הכלל כבר זוהו ונוסחו על ידי אליוט בעצמו.

נקודת ביקורת שניה על התורה שהקימה את עיקר המתנגדים מתמקדת בכך שקשה מאוד לספור את הגלים ולהתעלם מרעשי המשנה. לדוגמא, בפעמים רבות קשה להגדיר מתי גל התחיל ומתי גל הסתיים. בעיה שכזאת  פותחת את השיטה לפרשנות אישית וכל ספירות גלים שונה יכולה להוביל למסקנות אחרות ועל כן, לטענת המתנגדים, התורה לא חד משמעית ולמעשה חסרת משמעות.

לסיכום, למרות הבעיות הקיימות בתורת גלי אליוט, כאשר התורה באה לידי שימוש יחד עם שיטות אחרות, פונדמנטליות וטכניות כאחד, היא יכולה לסייע משמעותית בהבנת כיוון השוק, דבר שהוא חשוב ביותר למשקיע.

 סקירות נוספות ניתן למצוא באתר TalkingValue.

אין בסקירה זו לרבות כל מסמך ו/או קובץ המצורף לו משום יעוץ או המלצה לקנייה / מכירה של ני"ע ו/או מכשירים פיננסיים, העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד. האמור לעיל אינו מהווה חלופה לייעוץ אישי המותאם לצרכיו של המשקיע ע"י יועץ מוסמך.הכותב אינו מוסמך לייעץ בנושאי השקעות בניירות ערך של חברות ציבוריות ואין לראות בתוכן מסמך זה ייעוץ להשקעה בשום צורה שהיא. השקעה בחברות כאלו נושאת סיכון לא מבוטל וראוי שיבוצעו לאחר הערכה מדוקדקת של צרכי המשקיע ורמות הסיכון שבנכונותו לשאת. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים, והינו כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. במידע הכלול במסמך זה עלולות להיות טעויות, שינויי שוק ו/או שינויים אחרים. בעל האתר והכותבים לא אחראים לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ו/או עקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו, ככל שייגרמו, ולא מתחייבים כי שימוש במידע הכלול במסמך זה עשוי ליצור רווחים בידי העושה בו שימוש. הכותב עשוי להחזיק בני"ע בהם עסקה כתבה זו. כל הזכויות, לרבות קניין רוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות לבעל האתר והכותבים ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות הפצתו ו/או העתקתו, כולו או חלקו, ללא קבלת אישורה מראש ובכתב.

עקב תקנות הרשות לניירות ערך הורדנו את האפשרות להגיב לפוסטים.
רוצה ללמוד לסחור? יש לך שיטת מסחר ונמאס לך לשבת מול המחשב? - כנס לדף המוצרים כדי לקבל פתרון  
 


Nאין מאמרים קשורים.

סגור לתגובות על גלי אליוט תגים:

מאת:

כותב זה פירסם 3 מאמרים עד כה. מידע נוסף על כותב זה יפורסם בעתיד.

Comments Closed

התגובות סגורות.